+370 676 51057 info@gargzduturgus.lt
Administracija - I- IV 08:00 - 17:00 / V 08:00 - 15:45 Turgavietė - I- V 07:00 - 18:00 / VI 06:00 - 15:00

Naujienos

13
Bal

Gargždų miesto gimtadienio prekybinė mugė

Gargždų miestas birželio 2-3 dienomis švenčia 770-ąjį jubiliejų. Kviečiame registruotis prekybininkus, gamintojus, kūrėjus, maisto tiekėjus ir vieno iš seniausių Lietuvos miestų gimtadienį švęsti kartu.

Informacija ir dalyvavimo sąlygos
RENGINIO PAVADINIMAS: Gargždų miesto gimtadienio prekybinė mugė
RENGINIO DATA: birželio mėn. 2-3 dienomis
RENGINIO LAIKAS: 09.00-19.00 val
PASIRUOŠIMO LAIKAS: 07.00-09.00 val
VIETA: P. Cvirkos g. 6, Gargždai, Klaipėdos raj.
Kviečiami dalyvauti ir kartu švęsti Gargždų miesto 770- ąjį gimtadienį Gargždų turguje dalyvius, prekiaujančius:
tautodaile, amatais
maisto ir ne maisto produktais
dizaino ir namų apyvokos prekėmis
rankdarbiais
karštaisiais užkandžiais ir kt.
PREKYBOS KAINA (nurodyta už 2 dienas):
1. prekiaujančio rankų darbo gaminiais, tautodailininko, amatininko, bitininko:
1.1. 20 Eur prekiaujantiems 2×2 ir 2×3 m. dydžio palapinėse;
1.2. 30 Eur prekiaujantiems 3×3 m. ir didesnėse palapinėse.
2. prekiaujančio maisto ir ne maisto produktais bei prekiaujančio ne savo gamybos produkcija:
2.1. 55 eur prekybai su palapine ne didesne kaip 3×3 m.,
2.2. 70 eur 3×4, 3×5 m. dydžio palapinėms,
2.3. 80 eur 3×6 ir didesnėms palapinėms.
MOKESTIS MOKAMAS:
1. į UAB „Gargždų turgus“ (įm.k. 163252987) sąskaitą esančią AB „Swedbank“ banke, a.s. LT68 7300 0100 8639 1882, nurodant mokėjimo paskirtį „Už prekybos vietą Miesto gimtadienis“;
2. į UAB „Gargždų turgus“ kasą, atvykus pas turgavietės kontrolierę, adresu P. Cvirkos g. 6, Gargždai. Kontrolieriaus tel. Nr. 8698 30478.
Taisyklės
PREKYBOS ĮRANGA: prekybos įranga dalyvaujantis asmuo, privalo pasirūpinti pats.
ELEKTRA: elektros UAB “Gargždų turgus” (toliau -Organizatorius) SUTEIKIA tik ribotam dalyvių skaičiui. Už suvartotą el. energiją dalyvis sumokės atskirai, renginio dieną.
LEIDIMAS PREKIAUTI: dalyviui užpildžius paraišką dalyvauti renginyje ir per 3 (tris) darbo dienas pervedus nurodytą prekybos vietos mokestį, el. laišku yra siunčiamas patvirtinamas dalyvauti renginyje. Dalyvis atvykti į renginį gali tik su ta produkcija, kuri nurodyta dalyvio užpildytoje paraiškoje paraiska_dalyvauti_miesto gimtadienio mugeje.
APSAUGA: renginio darbo metu dalyvis atsako už jam paskirtos vietos, turimų prekių/gaminių saugumą. Mugės metu teritorija nebus saugoma apsaugos komandos.
REGISTRACIJOS TVARKA IR APMOKĖJIMAS: registracija vykdoma užpildant dalyvio registracijos prašymą (toliau – Forma). Renginio organizatorius, gavęs užpildytą Formą ir prekybininko pridedamus veiklos dokumentus, atsiųs išankstiniam apmokėjimui skirtus duomenis. Sąskaita turi būti apmokėta, ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas, kitu atveju Organizatorius pasilieka teisę anuliuoti registraciją neinformavus. Apmokėjus sąskaitą laiku, sulauksite registracijos patvirtinimo el. paštu. Šis patvirtinimas įrodo, kad sėkmingai užsiregistravote renginyje ir Jums bus suteiktas leidimas su paskirtos prekybinės vietos numeriu.
SĄSKAITOS FAKTŪROS: sąskaitos faktūros siunčiamos po renginio, dalyvio registracijos Formoje nurodytu el. paštu.
DALYVAVIMO KAINA: kainos nurodytos registracijos formoje.
DALYVAVIMO TVARKA: renginio dalyvis privalo užimti tik jam skirtą plotą ir neturi teisės išeiti už jo ribų. Dalyvis privalo laikytis švaros, palikti tvarkingą vietą po renginio. Visas susikaupusias atliekas renginio metu išmesti i teritorijoje esančius konteinerius.
Nesutvarkius po renginio savo darbo vietos ir palikus šiukšles bus skiriamos baudos iki 50 Eur. Renginio metu draudžiama vartoti alkoholį ir kitas svaigiasias medžiagas. Dalyviams skirtos prekybinės vietos pagrindas gali būti nelygus, šlapias, su sniegu. Mugės Organizatorius pasilieka teisę keisti dalyvio vietą dėl iškilusių nenumatytu sąlygų. Dalyviui, neatvykus į renginio vietą pasiruošimui skirtu laiku, priskirta vieta gali būti perleista kitam mugės dalyviui. Atvykus pavėlavus, Organizatorius turi teisę dalyvio nepriimti į renginį, kad netrikdyti viso renginio tvarkos arba skirti kitą vietą pagal susidariusią situaciją.
ŽALOS ATLYGINIMAS: dalyvis įsipareigoja atlyginti Organizatoriui ir/ar tretiesiems asmenims bet kokią žalą, kuri būtų padaryta renginio metu, pasiruošimo renginiui metu ar po jo.
BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS: šios dalyvavimo renginyje sąlygos ir renginio Organizatoriui pateikta REGISTRACIJOS FORMA yra dvišalis Organizatoriaus ir dalyvio susitarimas su visomis juridinėmis pasekmėmis.
DALYVAVIMO SĄLYGOS LYGIOS ORGANIZATORIAUS IR DALYVIO SUTARČIAI. Užsiregistravęs į mugė dalyvis sutinka su dalyvavimo sąlygose esančiais punktais bei prisiima visišką atsakomybę už įsipareigojimų vykdymą, bei galimas pasėkmes.
DALYVIO ĮSIPAREIGOJIMAI
DALYVIS įsipareigoja mugės metu prekiauti griežtai tik šalių suderintu ir registracijos anketoje nurodomu prekių asortimentu.
DALYVIS įsipareigoja laiku ir savo sąskaita pasirūpinti visais privalomais dokumentais: valstybės institucijų reikalaujamais leidimais, licenzijomis bei kt., išskyrus leidimus prekiauti renginio metu, jais pasirūpina mugės ORGANIZATORIUS.
DALYVIS privalo užtikrinti, kad jo turimi leidimai ir licenzijos mugės metu galioja.
DALYVIS įsipareigoja užtikrinti įrenginių, ar kito materialaus turto, esančio prekybiniame plote, saugumą, grindinio bei želdinių išsaugojimą.
DALYVIS įsipareigoja laikytis teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių prekybą viešoje vietoje, aplinkos apsaugą, priešgaisrinę saugą, sveikatos ir sanitarijos reikalavimus ir pan.
DALYVIS įsipareigoja neperleisti savo prekybai skirtos vietos tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško ORGANIZATORIAUS sutikimo.
DALYVIS įsipareigoja prižiūrėti prekybos vietą laikyti ją švarią ir tvarkingą.
DALYVIS patvirtina, kad yra atsakingas už bet kokią padarytą žalą suteiktai prekybos vietai, joje esančiai įrangai bei tinklams. Jei tokia žala atsirado dėl DALYVIO, ar su jo vykdoma veikla susijusių priežasčių, jo darbuotojų, klientų, lankytojų ar kitaip susijusių asmenų kaltės. Tokiu atveju DALYVIS privalo nedelsiant savo lėšomis pašalinti tokius gedimus ir/ar apmokėti ORGANIZATORIUI visas su tokių gedimų pasekmėmis susijusias išlaidas.
DALYVIUI pažeidus susitarimą prekiauti sutartyje nurodyto asortimento gaminiais, ORGANIZATORIUS turi teisę vienašališkai nutraukti bendradarbiavimą, bei uždrausti tolesnį prekybos vykdymą renginio metu.