+370 676 51057 info@gargzduturgus.lt
Administracija - I- IV 08:00 - 17:00 / V 08:00 - 15:45 Turgavietė - I- V 07:00 - 18:00 / VI 06:00 - 15:00

Naujienos

29
Rgp

Kalėdų kalėdos Gargždų turguje

Nors skaičiuojame dar tik paskutines vasaros dienas, tačiau jau kviečiame prekybininkus registruotis tradicinei Kalėdinei Gargždų turgaus mugei.

Praeitais metais sulaukęs daug komplimentų ir labai pasiteisinęs renginio planas, kartojamas ir šiemet:

  • gruodžio 15-16 dienomis Gargždų miesto gyventojams ir miesto svečiams užsukus į renginį „Kalėdinių dovanų paieškos“, suteiksime išskirtinę progą atrasti džiuginantį kalėdinių prekių asortimentą: dovanų idėjas, puošmenas namams, rankų darbo papuošalus ir aksesuarus, tautodailininkų ir amatininkų sukurtas kalėdines dovanas.
  • gruodžio 22-23 dienomis pajausti Kalėdų dvasią kvieskime savo keptais meduoliais, gurmaniškais maisto produktais, šviežiais konditerijos gaminiais, rūkytais mėsos ir žuvies gaminiais, kitais skanėstais bei rajono ūkininkų išaugintais ekologiškais maisto produktais.

Registracija į renginį vykdoma iki tol, kol bus laisvų vietų prekybai el. paštu: renginiai@gargzduturgus.lt

Siunčiant registracijai reikalingus dokumentus, būtina atsiųsti dalyvio prašymą (paraiska_dalyvauti_Kaledos Gargzdu turguje_2023) ir planuojamos prekyvietės/asortimento 3-5 nuotraukas.

Norintys prekiauti tautodailės, amatininkų, savo rankų darbo gaminiais pateikia:

1.1. įmonės registracijos pažymėjimo (arba registrų centro išrašo), individualios veiklos vykdymo pažymos
arba atitinkamos veiklos verslo liudijimo (galiojančio tą dieną) kopiją;
1.2. asmens dokumento kopiją (dirbant su ūkininko, verslo liudijimo pažymėjimu arba individualios veiklos
vykdymo pažyma);
1.3. tautodailininko pažymėjimo, tautinio ar kulinarijos paveldo sertifikato kopiją;
1.4. nustatytos rinkliavos mokėjimo pavedimą ar kvitą su banko žymomis.
2. Prekiautojai, kuriems prekiaujant reikalinga elektros energija, privalo apie tai pažymėti dalyvio formoje.
Atsakingas įmonės darbuotojas susisieks su Jumis ir informuos apie įmonės galimybes suteikti elektros
energiją.

Norintys prekiauti maisto/ne maisto produktais pateikia:

1.1. įmonės registracijos pažymėjimo (arba registrų centro išrašo), individualios veiklos vykdymo pažymos
arba atitinkamos veiklos verslo liudijimo (galiojančio tą dieną) kopiją;
1.2. asmens dokumento kopiją (dirbant su ūkininko, verslo liudijimo pažymėjimu arba individualios veiklos
vykdymo pažyma);
1.3. maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją;
1.4. galiojančią sveikatos medicininę knygutę;
1.5. prekiautojai medumi pateikia bitininko pasą;
1.6. jeigu numatoma prekiauti pačių išauginta žemės ūkio produkcija – dokumentą, patvirtinantį žemės
valdymą ar naudojimą, arba Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą;
1.7. tautinio ar kulinarijos paveldo sertifikato kopiją;
1.8. nustatytos rinkliavos mokėjimo pavedimą ar kvitą su banko žymomis.
2. Prekiautojai, kuriems prekiaujant reikalinga elektros energija, privalo apie tai pažymėti dalyvio formoje.
Atsakingas įmonės darbuotojas susisieks su Jumis ir informuos apie įmonės galimybes suteikti elektros
energiją.
3. Maisto tvarkymas turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus. Prekiautojams maisto produktais
prašome atkreipti dėmesį, kad maisto produktai privalo būti suženklinti pagal galiojančių teisės aktų
reikalavimus. Prekiautojas savo produkcijai privalo užtikrinti nustatytą temperatūrinį režimą.
Organizatorius neatsako, jei dalyvis pateikė klaidingus duomenis ir Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba neleido dalyvauti turgelyje.
4. Prekiauti savo gamybos alkoholiniais gėrimais „Kalėdos Gargždų turguje“ metu galima tik turint
Savivaldybės išduotą licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

PREKYBOS KAINA (nurodyta už 2 dienas; pageidaujant dalyvauti 1 dieną, mokestis apskaičiuojamas sekančiai: (MOKESTIS PAGAL ŽEMIAU PATEIKIAMUS KRITERIJUS : 2) * 30 PROC pabrangimas)):
1. prekiaujančio rankų darbo gaminiais, tautodailininko, amatininko, bitininko:
1.1. 20 Eur prekiaujantiems 2×2 ir 2×3 m. dydžio palapinėse;
1.2. 30 Eur prekiaujantiems 3×3 m. ir didesnėse palapinėse.
2. prekiaujančio maisto ir ne maisto produktais bei prekiaujančio ne savo gamybos produkcija:
2.1. 60 eur prekybai su palapine ne didesne kaip 3×3 m.,
2.2. 65 eur 3×4, 3×5 m. dydžio palapinėms,
2.3. 85 eur 3×6 ir didesnėms palapinėms.
MOKESTIS MOKAMAS:
1. į UAB „Gargždų turgus“ (įm.k. 163252987) sąskaitą esančią AB „Swedbank“ banke, a.s. LT68 7300 0100 8639 1882, nurodant mokėjimo paskirtį „Už prekybos vietą Kalėdinėje mugėje“;
2. į UAB „Gargždų turgus“ kasą, atvykus pas turgavietės kontrolierę, adresu P. Cvirkos g. 6, Gargždai. Kontrolieriaus tel. Nr. 8698 30478.
Taisyklės
PREKYBOS ĮRANGA: prekybos įranga dalyvaujantis asmuo, privalo pasirūpinti pats.
ELEKTRA: elektros UAB “Gargždų turgus” (toliau -Organizatorius) SUTEIKIA tik ribotam dalyvių skaičiui. Už suvartotą el. energiją dalyvis sumokės atskirai, renginio dieną.
LEIDIMAS PREKIAUTI: dalyviui užpildžius paraišką dalyvauti renginyje ir per 3 (tris) darbo dienas pervedus nurodytą prekybos vietos mokestį, el. laišku yra siunčiamas patvirtinamas dalyvauti renginyje. Dalyvis atvykti į renginį gali tik su ta produkcija, kuri nurodyta dalyvio užpildytoje paraiškoje.
APSAUGA: renginio darbo metu dalyvis atsako už jam paskirtos vietos, turimų prekių/gaminių saugumą. Mugės metu teritorija nebus saugoma apsaugos komandos.
REGISTRACIJOS TVARKA IR APMOKĖJIMAS: registracija vykdoma užpildant dalyvio registracijos prašymą (toliau – Forma). Renginio organizatorius, gavęs užpildytą Formą ir prekybininko pridedamus veiklos dokumentus, atsiųs išankstiniam apmokėjimui skirtus duomenis. Sąskaita turi būti apmokėta, ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas, kitu atveju Organizatorius pasilieka teisę anuliuoti registraciją neinformavus. Apmokėjus sąskaitą laiku, sulauksite registracijos patvirtinimo el. paštu. Šis patvirtinimas įrodo, kad sėkmingai užsiregistravote renginyje ir Jums bus suteiktas leidimas su paskirtos prekybinės vietos numeriu.
SĄSKAITOS FAKTŪROS: sąskaitos faktūros siunčiamos po renginio, dalyvio registracijos Formoje nurodytu el. paštu.
DALYVAVIMO KAINA: kainos nurodytos registracijos formoje.
DALYVAVIMO TVARKA: renginio dalyvis privalo užimti tik jam skirtą plotą ir neturi teisės išeiti už jo ribų. Dalyvis privalo laikytis švaros, palikti tvarkingą vietą po renginio. Visas susikaupusias atliekas renginio metu išmesti i teritorijoje esančius konteinerius.
Nesutvarkius po renginio savo darbo vietos ir palikus šiukšles bus skiriamos baudos iki 50 Eur. Renginio metu draudžiama vartoti alkoholį ir kitas svaigiąsias medžiagas. Dalyviams skirtos prekybinės vietos pagrindas gali būti nelygus, šlapias, su sniegu. Mugės Organizatorius pasilieka teisę keisti dalyvio vietą dėl iškilusių nenumatytu sąlygų. Dalyviui, neatvykus į renginio vietą pasiruošimui skirtu laiku, priskirta vieta gali būti perleista kitam mugės dalyviui. Atvykus pavėlavus, Organizatorius turi teisę dalyvio nepriimti į renginį, kad netrikdyti viso renginio tvarkos arba skirti kitą vietą pagal susidariusią situaciją.
ŽALOS ATLYGINIMAS: dalyvis įsipareigoja atlyginti Organizatoriui ir/ar tretiesiems asmenims bet kokią žalą, kuri būtų padaryta renginio metu, pasiruošimo renginiui metu ar po jo.
BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS: šios dalyvavimo renginyje sąlygos ir renginio Organizatoriui pateikta REGISTRACIJOS FORMA yra dvišalis Organizatoriaus ir dalyvio susitarimas su visomis juridinėmis pasekmėmis.
DALYVAVIMO SĄLYGOS LYGIOS ORGANIZATORIAUS IR DALYVIO SUTARČIAI. Užsiregistravęs į mugė dalyvis sutinka su dalyvavimo sąlygose esančiais punktais bei prisiima visišką atsakomybę už įsipareigojimų vykdymą, bei galimas pasėkmes.
DALYVIO ĮSIPAREIGOJIMAI
DALYVIS įsipareigoja mugės metu prekiauti griežtai tik šalių suderintu ir registracijos anketoje nurodomu prekių asortimentu.
DALYVIS įsipareigoja laiku ir savo sąskaita pasirūpinti visais privalomais dokumentais: valstybės institucijų reikalaujamais leidimais, licenzijomis bei kt., išskyrus leidimus prekiauti renginio metu, jais pasirūpina mugės ORGANIZATORIUS.
DALYVIS privalo užtikrinti, kad jo turimi leidimai ir licenzijos mugės metu galioja.
DALYVIS įsipareigoja užtikrinti įrenginių, ar kito materialaus turto, esančio prekybiniame plote, saugumą, grindinio bei želdinių išsaugojimą.
DALYVIS įsipareigoja laikytis teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių prekybą viešoje vietoje, aplinkos apsaugą, priešgaisrinę saugą, sveikatos ir sanitarijos reikalavimus ir pan.
DALYVIS įsipareigoja neperleisti savo prekybai skirtos vietos tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško ORGANIZATORIAUS sutikimo.
DALYVIS įsipareigoja prižiūrėti prekybos vietą laikyti ją švarią ir tvarkingą.
DALYVIS patvirtina, kad yra atsakingas už bet kokią padarytą žalą suteiktai prekybos vietai, joje esančiai įrangai bei tinklams. Jei tokia žala atsirado dėl DALYVIO, ar su jo vykdoma veikla susijusių priežasčių, jo darbuotojų, klientų, lankytojų ar kitaip susijusių asmenų kaltės. Tokiu atveju DALYVIS privalo nedelsiant savo lėšomis pašalinti tokius gedimus ir/ar apmokėti ORGANIZATORIUI visas su tokių gedimų pasekmėmis susijusias išlaidas.
DALYVIUI pažeidus susitarimą prekiauti sutartyje nurodyto asortimento gaminiais, ORGANIZATORIUS turi teisę vienašališkai nutraukti bendradarbiavimą, bei uždrausti tolesnį prekybos vykdymą renginio metu.

 

Organizatoriai turi teisę keisti renginio taisykles.

Renginio koordinatorė – Loreta +370 673 05525.